Search term Zeit ins Bett zu gehen has 2 results
Jump to
DEGermanENEnglish
Zeit ins Bett zu gehen(n) bedtime
Zeit ins Bett zu gehen(n)[time when one goes to bed to sleep](n) bedtime(n)[time when one goes to bed to sleep]

DEENTranslations for zeit

Zeit(n){f} time(n)
Zeit(n)[Dauer]{f} time(n)[Dauer]
Zeit(n)[Uhr]{f} time(n)[Uhr]
Zeit(n)[allgemein]{f} time(n)[allgemein]
Zeit{f} age
Zeit(n)[Linguistik]{f} tense(n)[Linguistik]
Zeit(n)[allgemein]{f} moment(n)[allgemein]
Zeit(n)[Dauer]{f} duration(n)[Dauer]
Zeit{f} terms
Zeit{f} times

DEENTranslations for ins

DEENTranslations for bett

Bett(a){n} base(a)
Bett(n)[Gewässer]{n} bed(n)[Gewässer]
Bett(n){n} bed(n)
Bett(n)[Möbel]{n} bed(n)[Möbel]
Bett{n} base
Bett{n} quilt
Bett{n} bedding
Bett{n} bottom
Bett{n} well
Bett{n} couch

DEENTranslations for zu

zu(o)[Grad] too(o)[Grad]
zu(o)[Grad] overly(o)[Grad]
zu(o)[allgemein] for(o)[allgemein]
zu(o)[allgemein] of(o)[allgemein]
zu(n)[in Richtung auf] to(n)[in Richtung auf]
zu(n)[in Bezug auf] at(n)[in Bezug auf]
zu(o)[Richtung] to(o)[Richtung]
zu(o)[allgemein] to(o)[allgemein]
zu(o)[hervorrufend] to(o)[hervorrufend]
zu bladdered

DEENTranslations for gehen

gehen(v)[Abfahrt] move on(v)[Abfahrt]
gehen(v)[mechanisch]
 • gegangen
 • gehst
 • gehen
 • gingst
 • gingen
 • geh(e)
function(v)[mechanisch]
 • functioned
 • function
 • function
 • functioned
 • functioned
gehen(v)[Abfahrt] get along(v)[Abfahrt]
gehen(v)[Abfahrt] get going(v)[Abfahrt]
gehen(v)[mechanisch]
 • gegangen
 • gehst
 • gehen
 • gingst
 • gingen
 • geh(e)
operate(v)[mechanisch]
 • operated
 • operate
 • operate
 • operated
 • operated
gehen(v) be on(v)
gehen(v)[Aussage]
 • gegangen
 • gehst
 • gehen
 • gingst
 • gingen
 • geh(e)
do(v)[Aussage]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
gehen(v)[funktionieren, machbar sein] practicable(v)[funktionieren, machbar sein]
gehen(v) tolerable(v)
gehen(v)[Teig]
 • gegangen
 • gehst
 • gehen
 • gingst
 • gingen
 • geh(e)
prove(v)[Teig]
 • proved
 • prove
 • prove
 • proved
 • proved