Search term a un lado has 4 results
Jump to
ES Spanish EN English
a un lado (o) [aparte] apart (o) [aparte]
a un lado (o) [aparte] aside (o) [aparte]
a un lado (o) [aparte] in reserve (o) [aparte]
a un lado (o) [aparte] away (o) [aparte]

ES EN Translations for a

a to
a (o) [causando] to (o) [causando]
a (o) [complemento indirecto] to (o) [complemento indirecto]
a (o) [destino] to (o) [destino]
a (o) [dirección] to (o) [dirección]
a (o) [en su honor] to (o) [en su honor]
a (o) [general] to (o) [general]
a (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
a (o) [proximidad] at (o) [proximidad]
a (o) [general] in connection with (o) [general]

ES EN Translations for un

un (a) [adjetivo indefinido] some (a) [adjetivo indefinido]
un (a) [adjetivo indefinido] one (a) [adjetivo indefinido]
un (a) [general] one (a) [general]
un (a) [número cardinal] one (a) [número cardinal]
un (a) [adjetivo indefinido] a certain (a) [adjetivo indefinido]
un a
un (a) [adjetivo indefinido] a (a) [adjetivo indefinido]
un (o) [artículo indefinido] a (o) [artículo indefinido]
un (o) [artículo indefinido] an (o) [artículo indefinido]
un an

ES EN Translations for lado

lado (n) [aspecto] {m} aspect (n) [aspecto]
lado {m} side
lado (n) [anatomía] {m} side (n) [anatomía]
lado (n) [aspecto] {m} side (n) [aspecto]
lado (n) [general] {m} side (n) [general]
lado (n) [geometría] {m} side (n) [geometría]