Search term banana has 12 results
EN English ES Spanish
banana plátano {m}
banana (n) [botany - fruit] plátano (n) {m} [botany - fruit]
banana banana {f}
banana (n) [botany - fruit] banana (n) {f} [botany - fruit]
banana cambur
EN English ES Spanish
banana banano
ES Spanish EN English
banana plátano {m}
banana (n) [botany - fruit] plátano (n) {m} [botany - fruit]
banana banana {f}
banana (n) [botany - fruit] banana (n) {f} [botany - fruit]
banana cambur
banana banano

Spanish English translations

ES Synonyms for banana EN Translations
plátano [banano] m piesang