Search term Banana yucca has one result
Jump to
EN English ES Spanish
Banana yucca Yucca baccata

EN ES Translations for banana

banana plátano {m}
banana (n) [botany - fruit] plátano (n) {m} [botany - fruit]
banana banana {f}
banana (n) [botany - fruit] banana (n) {f} [botany - fruit]
banana cambur
banana banano

EN ES Translations for yucca

yucca (n) [botany] yuca (n) {f} [botany]
yucca (n) [tree] yuca (n) {f} [tree]