Search term belongings has 2 results
Jump to
EN English ES Spanish
belongings (n) [possessions] pertenencias (n) {f} [possessions]
belongings (n) [possessions] bienes (n) [possessions] (mp)
EN Synonyms for belongings ES Translations
effects [possessions] effekter
goods [possessions] vara
assets [possessions] tillgångar (up)
property [possessions] ägodel
wares [possessions] (literature varor (up)
movables [possessions] lösegendom (u)
wealth [property] välstånd {n}
chattel [property] lösöre {n}