Search term do business with has 2 results
Jump to
EN English ES Spanish
do business with (v) [trade] tratar con (v) [trade]
do business with (v) [trade] comerciar con (v) [trade]

EN ES Translations for do

do (v) [act]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
actuar (v) [act]
 • actuado
 • actúas
 • actúan
 • hubiste actuado
 • hubieron actuado
do (v) [substitute]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
servir (v) [substitute]
 • servido
 • sirves
 • sirven
 • hubiste servido
 • hubieron servido
do
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
hacer
 • hecho
 • haces
 • hacen
 • hubiste hecho
 • hubieron hecho
do (v) [act]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
hacer (v) [act]
 • hecho
 • haces
 • hacen
 • hubiste hecho
 • hubieron hecho
do (v) [action]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
hacer (v) [action]
 • hecho
 • haces
 • hacen
 • hubiste hecho
 • hubieron hecho
do (v) [substitute] ser suficiente (v) [substitute]

EN ES Translations for business

EN ES Translations for with

with con
with (o) [at the same rate as] con (o) [at the same rate as]
with (o) [feature] con (o) [feature]
with (o) [general] con (o) [general]
with (o) [in the case of] con (o) [in the case of]
with (o) [in the company of] con (o) [in the company of]
with (prep) [against] contra (prep) [against]