Search term pañuelo has 6 results
ES Spanish EN English
pañuelo (n) [vestuario] {m} neckerchief (n) [vestuario]
pañuelo (n) [vestuario] {m} scarf (n) [vestuario]
pañuelo (n) [general] {m} handkerchief (n) [general]
pañuelo {m} bandanna
pañuelo {m} handkerchief
ES Spanish EN English
pañuelo {m} kerchief

Spanish English translations

ES Synonyms for pañuelo EN Translations
sostén [vendaje] m cái nịt ngực zhào
lazo [corbata] m ruy-băng (n v)
cobija [velo] chăn (n adj v)