Search term segmento has 3 results
Jump to
ES Spanish EN English
segmento {m} segment
segmento (n) [general] {m} segment (n) [general]
segmento (n v) [length of some object] {m} segment (n v) [length of some object]

Spanish English translations

ES Synonyms for segmento EN Translations
trozo [pedazo] m darab
fragmento [pedazo] m darab
parte [pedazo] f máshová (adv n)
porción [pedazo] f adag
fracción [pedazo] f törtszám (n v)
pieza [pedazo] f hálószoba
cacho [pedazo] m morzsányi (n v)
pedazo [fragmento] m darab