Search term tener has 11 results
ESSpanishENEnglish
tener(v)[provisión]
 • tenido
 • tienes
 • tienen
 • hubiste tenido
 • hubieron tenido
stock(v)[provisión]
 • stocked
 • stock
 • stock
 • stocked
 • stocked
tener(v)[necesidad]
 • tenido
 • tienes
 • tienen
 • hubiste tenido
 • hubieron tenido
need(v)[necesidad]
 • needed
 • need
 • need
 • needed
 • needed
tener(v)[animales]
 • tenido
 • tienes
 • tienen
 • hubiste tenido
 • hubieron tenido
produce(v)[animales]
 • produced
 • produce
 • produce
 • produced
 • produced
tener
 • tenido
 • tienes
 • tienen
 • hubiste tenido
 • hubieron tenido
desire
 • desired
 • desire
 • desire
 • desired
 • desired
tener(v)[general]
 • tenido
 • tienes
 • tienen
 • hubiste tenido
 • hubieron tenido
hold(v)[general]
 • held
 • hold
 • hold
 • held
 • held
ESSpanishENEnglish
tener(v)[provisión] keep supplies of(v)[provisión]
tener(v)[animales] give birth to(v)[animales]
tener
 • tenido
 • tienes
 • tienen
 • hubiste tenido
 • hubieron tenido
wish
 • wished
 • wish
 • wish
 • wished
 • wished
tener
 • tenido
 • tienes
 • tienen
 • hubiste tenido
 • hubieron tenido
have
 • had
 • have
 • have
 • had
 • had
tener(v)[general]
 • tenido
 • tienes
 • tienen
 • hubiste tenido
 • hubieron tenido
have(v)[general]
 • had
 • have
 • have
 • had
 • had
tener(v)[to follow or supervise too closely] breathe down someone's neck(v)[to follow or supervise too closely](v)

Spanish English translations

ESSynonyms for tenerENTranslations
usar[gozar]uporabiti
utilizar[gozar]uporabiti
emplear[aprovechar]zaposliti(n v)
llevar[sostener]nêsti(v n)
resistir[sostener]prenašati
soportar[sostener]prenašati
obtener[haber]dobiti
tomar[haber]piti