Search term verga has 3 results
Jump to
ES Spanish EN English
verga {f} cock
verga {f} penis
verga {f} dick

Spanish English translations

ES Synonyms for verga EN Translations
vara [palo] f Pfahl {m}
pene [falo] m Penis {m}
miembro [falo] m Glied {n}
falo [miembro viril] m Phallus {m}
palo [percha] (m] de escoba [c Stab {m}
puntal [percha] m Stütze {f}
pértiga [percha] f Stab {m}