Search term Viaje de invierno has one result
Jump to

ES EN Translations for viaje

viaje (n) [automóviles] {m} drive (n) [automóviles]
viaje (v n) [act of traveling] {m} travel (v n) [act of traveling]
viaje (n) [viajar] {m} excursion (n) [viajar]
viaje {m} trip
viaje (n) [drogas] {m} trip (n) [drogas]
viaje (n) [viajar] {m} trip (n) [viajar]
viaje (n v) [long journey; especially by ship] {m} voyage (n v) [long journey; especially by ship]
viaje (n) [viajar] {m} voyage (n) [viajar]
viaje {m} journey
viaje (n) [viajar] {m} journey (n) [viajar]

ES EN Translations for de

de (o) [general] to (o) [general]
de (o) [concerniente] concerning (o) [concerniente]
de (o) [concerniente] regarding (o) [concerniente]
de (o) [concerniente] about (o) [concerniente]
de (o) [sujeto] about (o) [sujeto]
de of
de (o) [general] of (o) [general]
de (o) [origen] of (o) [origen]
de (o) [posesión] of (o) [posesión]
de out of

ES EN Translations for invierno

invierno {m} winter
invierno (n) [estación] {m} winter (n) [estación]
invierno (n v) [fourth season, marked by short days and lowest temperatures] {m} winter (n v) [fourth season, marked by short days and lowest temperatures]
invierno (n) [estación] {m} wintertime (n) [estación]
invierno (n) [estación] {m} winter season (n) [estación]