Search term Yuzhno-Sakhalinsk has 3 results
ENEnglishESSpanish
Yuzhno-Sakhalinsk(proper)[city in Russia](proper) Yuzhno-Sajalinsk(proper){m}[city in Russia]
Yuzhno-Sakhalinsk(proper) Yuzhno-Sakhalinsk
ESSpanishENEnglish
Yuzhno-Sakhalinsk Yuzhno-Sakhalinsk(proper)