Search term conquérir has 5 results
Jump to
FRFrenchENEnglish
conquérir(v)[confiance]
 • aies conquis
 • aient conquis
 • conquières
 • conquièrent
gain(v)[confiance]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
conquérir(v)[militaire]
 • aies conquis
 • aient conquis
 • conquières
 • conquièrent
seize(v)[militaire]
 • seized
 • seize
 • seize
 • seized
 • seized
conquérir(v)[defeat in combat]
 • aies conquis
 • aient conquis
 • conquières
 • conquièrent
conquer(v)[defeat in combat]
 • conquered
 • conquer
 • conquer
 • conquered
 • conquered
conquérir(v)[militaire]
 • aies conquis
 • aient conquis
 • conquières
 • conquièrent
conquer(v)[militaire]
 • conquered
 • conquer
 • conquer
 • conquered
 • conquered
conquérir(v)[confiance]
 • aies conquis
 • aient conquis
 • conquières
 • conquièrent
win(v)[confiance]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won

French English translations

FRSynonyms for conquérirENTranslations
gagner[triompher]thắng lợi
vaincre[triompher]đánh bại(v n)
prendre[emporter]mất
enlever[emporter]dọn đi(v n)
plaire[attirer]làm ơn
recevoir[acquérir]nhận
recueillir[acquérir]tập hợp
ravir[saisir]lừa đem(v)
courber[dominer]uốn cong(v n)
réduire[dominer]hạ(v n)
défaire[battre]đánh bại(v n)