Search term Giurgiu County has one result
Jump to
EN English FR French
Giurgiu County Judeţ de Giurgiu

EN FR Translations for giurgiu

EN FR Translations for county

county (n) [administration] département (n) {m} [administration]
county (n) [history] département (n) {m} [history]
county (n) [politics - Great Britain] comté (n) {m} [politics - Great Britain]
county (n) [politics - USA] comté (n) {m} [politics - USA]
county (n) [history] comté (n) {m} [history]
county département {m}
county (n) [administrative region of various countries] département (n) {m} [administrative region of various countries]