Search term Hana to Yume has 2 results
ENEnglishFRFrench
Hana to Yume Hana to Yume

ENFRTranslations for hana

ENFRTranslations for to

to(o)[general] de(o)[general]
to(o)[direction] sur(o)[direction]
to(o)[general] concernant(o)[general]
to(o)[general] en ce qui concerne(o)[general]
to(o)[general] à propos de(o)[general]
to(o)[general] au sujet de(o)[general]
to(o)[reaching as far as] jusqu'à(o)[reaching as far as]
to(o)[until and including] jusqu'à(o)[until and including]
to(o)[reaching as far as] jusque(o)[reaching as far as]
to(o)[reaching as far as] jusqu'aux(o)[reaching as far as]
FRFrenchENEnglish
Hana to Yume Hana to Yume