Search term jeopardize has 3 results
Jump to
EN English FR French
jeopardize (v) [endanger] exposer (v) [endanger]
jeopardize (v) [endanger] mettre en danger (v) [endanger]
jeopardize (v) [endanger] compromettre (v) [endanger]
EN Synonyms for jeopardize FR Translations
imperil [risk] äventyra
hazard [risk] fara
venture [risk] riskera
wager [risk] (formal insats (u)
bet [risk] mening (u)
stake [risk] intresse {n}
endanger [action] äventyra
lay open [action] kungöra
subject [action] (formal föremål {n}
expose [action] blotta
compromise [jeopardise] kompromiss (u)
yield [jeopardise] överlämna
risk [jeopardise] äventyr {n}
discredit [jeopardise] smäda