Search term période has 9 results
FRFrenchENEnglish
période(n)[temps]{f} stretch(n)[temps]
période(n)[temps]{f} space(n)[temps]
période(n)[activité]{f} bout(n)[activité]
période(n)[temps]{f} span(n)[temps]
période(n)[activité]{f} spell(n)[activité]
FRFrenchENEnglish
période(n)[temps]{f} spell(n)[temps]
période(n)[temps]{f} period(n)[temps]
période(n)[temps]{f} period of time(n)[temps]
période(n)[temps]{f} time span(n)[temps]

French English translations

FRSynonyms for périodeENTranslations
siècle[temps]mthế kỷ(n)
âge[temps]mtuổi(n v)
an[année]mnăm
genre[art]mgiống(n v)
stade[phase]msân vận động(n)
phrase[phrase]fcâu(n v)
moment[étape]mchốc lát
sommet[degré]mđỉnh(n v)
point[degré]mchấm(n v)