English Hungarian
Buziaş Buziásfürdő
buzz csörgés
Buzz Aldrin Edwin Aldrin
buzz saw körfűrész
buzzard héja
Buzzards Buteo
buzzer gőzsíp
buzzword hívószó
Buzău Bodzavásár
Buzău County Bodza megye
Bučany Bucsány
Bušince Bussa
BW Biológiai fegyver
BWV BWV
by által
by a happy chance szerencsés véletlen folytán
by a lucky chance szerencsés véletlen folytán
by air repülővel
by all accounts ahogy mindenki állítja
by all means feltétlenül
by analogy with sg vminek az analógiája alapján
by and by nemsokára
by and large nagyjából
by any chance történetesen
by any means ha törik ha szakad
by appointment megállapodás szerint
by arrangement megállapodás szerint
by bus autóbusszal
by car kocsin
by chance esetlegesen
by coincidence véletlenül
by courtesy ingyenesen
by courtesy of sy vki előzékenysége folytán
by day nappal
by day as well as by night mint éjjel
by degrees fokozatosan
by deputy helyettes útján
by design szándékosan
by dint of vmi segítségével
by dint of sg vminél fogva
by Dover Doveron át
by driblets apránként
by ear hallás után
by easy payment könnyű fizetési feltételekkel
by eminence kiváltképpen
by every indication minden jel szerint
by express messenger külön kézbesítő útján
by fair means or foul ha törik ha szakad
by far the best kimagaslóan a legjobb
by favour of sy vki jóvoltából
by force erőszakkal
by guess becslés szerint
By guesswork Csak úgy szemre
By habit Szokásból
by hand kézzel
by haphazard találomra
by heart kívülről
By hindsight Mögötte
by implication hallgatólagosan
by inches apránként
by instalments több részletben
by land and sea szárazföldön és tengeren
by leaps and bounds rohamosan
by leave of the authority hatósági engedéllyel
by legal process törvényes úton
by legislative enactment törvényhozói rendelkezéssel
by line and level szabályosan
by means of sg vmi által
by mere chance egész véletlenül
by misadventure akaratlanul
By my side Egyidejűen
by name név szerint
by nature természeténél fogva
by near közel
by necessity kényszerből
by night éjjel
by no means semmi esetre
by now mostanáig
by order of succession rendre
by order of sy vki rendeletére
by plane repülőgépen
by profession he is a foglalkozására nézve ő
by proxy megbízásból
by public subscription közadakozásból
by rail vonaton
by return postafordultával
by right jog szerint
by right of vmi jogán
by right of sg vminél fogva
by rights jog szerint
by road gyalog
by roster sorjában
by rote kívülről
by sea hajón
by sheer accident tiszta véletlenségből
by sheer force nyers erőszakkal
by some means or other valahogyan csak
by stealth titkon
by that time addigra
by the by apropó
by the dozen tucatszámra
By the fireside Otthon a tűz mellett
by the Grace of God Isten kegyelméből
by the gross nagy tételben
by the handful marokszám
by the help of sg vmi segítségével
by the hours óránként
by the mere fact that annál a puszta ténynél fogva
by the merest chance tiszta véletlen folytán
by the number példányonként
by the piece darabáruként
By the police Rendőri
by the river folyó mellett
by the roadside útszélen
by the same token ugyanezen az alapon
by the score tucatszám
by the sea tenger partján
by the side of sy vki mellett
by the time he arrived amikorra megérkezett
by the way egyébként
By the week Hetenkénti
by then akkorára
by these presents ezennel
by this time mostanáig
By tomorrow Holnapig
by trade foglalkozására nézve
by train vonaton
by turns rendre
by two kettesével
By twos Ketten
by virtue of sg vminek az alapján
by water vízen
by way of eminence kiváltképpen
by way of excuse mentségül
by way of sg vminek a révén
by way of something valamiképpen
By way of trial Kísérletképpen