Hungarian English
Köztársasági elnök President
köztársasági rendszer republicanism
köztársasági érzelmû republican
köztársasági érzület republicanism
köztársaságpárti republican
köztér plaza
köztünk legyen mondva between you and me
közvetett indirect
közvetett adó excise
közvetett adók indirect taxes
közvetett adók igazgatása excise
közvetett adók kezelése excise
közvetett adót kiró to excise
közvetett adót kivet to excise
közvetett beszéd oblique oration
közvetett bizonyíték circumstantial evidence
közvetett dedukció mediate inference
közvetett folyamat roundabout process
közvetett kibocsátó indirect discharger
közvetett következtetés mediate inference
közvetett út oblique ways
közvetett úton mediately
közvetlen sociable
Közvetlen elérésű tár Addressed memory
közvetlen forgalom through service
közvetlen fuvarlevél through bill of lading
közvetlen földzárlat dead ground
közvetlen gyorsvonat through train
közvetlen járat direct flight
közvetlen kibocsátó direct discharger
közvetlen kocsi vhova through carriage for swhere
közvetlen környék precincts
közvetlen közel near
közvetlen közelben near at hand
közvetlen közelrõl at close quarters
közvetlen közelrõl leadott point-blank
közvetlen közelében by near
közvetlen közelében levõ proximate
közvetlen közelében vkinek close beside sy
közvetlen lõtávolság point-blank range
közvetlen lõtávolságban point-blank
közvetlen mellette fekvõ next
közvetlen modorú folksy
Közvetlen ok Direct cause
közvetlen stílusú familiar
közvetlen szállítmány through freight
közvetlen tapasztalat first hand experience
közvetlen vasúti jegy through ticket
közvetlen vasúti összeköttetés through train