Hungarian English
legkönnyebb megoldás line of least resistance
legközelebb next time
legközelebb álló személy next
legközelebbi next
legközelebbi elszámolás next account
legközelebbi hozzátartozó next of kin
legközelebbi kocsma local
legközelebbi levelemben in my next
legközelebbi rokon next-of-kin
legkülsõ outermost
legkülönb top
leglényegesebb operative
legmagasabb topmost
legmagasabb fokú consummate
legmagasabb fórumhoz fellebbez to appeal to caesar
legmagasabb hely top
legmagasabb pont top
legmagasabb ponton levõ vertical
legmagasabb rang top
legmegrögzöttebb fajta of the deepest dye
legmesszebbmenõ extreme
legmodernebb mûvész vanguard artist
legmélyebb bottommost
legmélyebb pont lowest depths
legmélyebb érzések heart-strings
legnagyobb utmost
legnagyobb aggodalmamra to add to my distress
legnagyobb bánatomra to my despair
legnagyobb fokú top
legnagyobb gyorsasággal with all possible dispatch
legnagyobb hajószélesség extreme beam
legnagyobb hatásfok highest efficiency
legnagyobb kitérés elongation
legnagyobb kitérést végzi to elongate
legnagyobb kétségbeesésben in the depths of despair
legnagyobb kétségbeesésemre to my despair
legnagyobb könnyedséggel with the greatest of ease
legnagyobb közös osztó greatest common divisor
legnagyobb meglepetésemre much to my astonishment
legnagyobb mértékben in the highest degree
legnagyobb mértékû top
legnagyobb rendben van as right as a trivet
legnagyobb rémületemre to my unspeakable horror
legnagyobb részletességgel in the fullest detail
legnagyobb sajnálatomra much to my regret
legnagyobb teljesítmény highest efficiency
legnagyobb titokban on the quiet
legnagyobb ámulatomra much to my surprise
legnagyobb összevisszaságban all over the shop