Hungarian English
Legnica Legnica
legnyugatibb westernmost
LEGO Lego
legokosabb volna vmit tenned you had best do sg
Legolas Legolas
legombolható gallér detachable collar
legombolyodik to uncoil
legombolyodott uncoiled
legombolyodott orsó spent bobbin
legombolyít unwound
legombolyítás recoiling
legrosszabb worst
legrosszabb a maga nemében of the worst description
legrosszabb dolog worst
legrosszabb esetben at the worst
legrosszabb fajta of the deepest dye
legrosszabb fajtájú of the worst description
legrosszabbtól tart to fear the worst
legrosszabbul worst
legrövidebb út nearest way
legrövidebb úton megy to go by the shortest road
legszebb férfikorában in the prime of life
legszebb korában in the prime of life
legszerényebb számítással at the lowest estimate
legszélsõ extreme
legszükségesebbek necessary
legsötétebb nyomorban él to live in abject poverty
legteljesebb utter
legteljesebben supremely
legtetején right at the top
legtávolabb levõ outermost
legtávolabbi utmost
legtávolabbi határ extreme boundary
legtávolabbra longest
legtöbb utmost
legtöbb esetben in most cases
Legtöbben The majority
legtöbbet ígérõ purchaser
Legtöbbnyire Most of the time
leguggol to crouch
legurul to roll down
legurít to roll down
Legutoljára Last of all
legutolsó bottom
legutolsó hírek latest news
legutolsó levelemben in my last
legutolsó szó last word
legutóbb newly
legutóbbi late
legutóbbi háború late unpleasantness
legutóbbi idõkig until recently