English Hungarian
literally szó szoros értelmében
literary irodalmi
literary agency irodalmi ügynökség
literary dialect irodalmi nyelv
literary history irodalomtörténet
literary language irodalmi nyelv
literary man irodalmár
literary property szerzői tulajdonjog
literary work irodalmi mű
literateur irodalmár
literature irodalom
literature data bank szakirodalmi adatbank
literature evaluation irodalmi értékelés
Literature in Cornish Korni irodalom
literature study szakirodalom tanulmányozása
lithe karcsú
Lithic core Sejtmag
Lithic flake Fény
Lithic reduction Lecsiszolás
lithium lítium
Lithium pharmacology Lítium-karbonát
Lithium salt Lítium-karbonát
lithograph kőnyomat
lithography kőnyomtatás
lithology litológia
Lithospermum purpurocaeruleum Erdei gyöngyköles
lithosphere litoszféra
Lithuania Litvánia
Lithuania national football team Litván labdarúgó-válogatott
Lithuanian litván
Lithuanian Air Force Litván Légierő
Lithuanian euro coin Litván euróérmék
Lithuanian euro coins Litván euróérmék
Lithuanian language Litván nyelv
Lithuanian litas Litván litas
Lithuanian man Litván nyelv
Lithuanian SSR Litván Szovjet Szocialista Köztársaság
Lithuanian talonas Litván talonas
litigant pereskedő
litigation pereskedés
Litmanová Hársád
Litoral zone Partmellék
Litoria Litoria
litotes litotész
litre liter
litter szemét
litter basket szemétkosár
litter bin szemétkosár
littering szemetelés
little kicsi