English Hungarian
livelihood megélhetés
lively fürge
lively description szemléletes leírás
Lively Island Bougainville
liver máj
Liver dumpling soup Májgombócleves
liver dumplings májgombóc
liveried egyenruhás
Liverpool Liverpool
liverwurst kenőmájas
livery libéria
livery company londoni céh
livery stable béristálló
liveryman libériás inas
livestock állatállomány
livestock breeding állattenyésztés
livestock farming állattenyésztés
Livia Livia Drusilla
livid kékes
Livilla Livilla
living élő
living accommodation férőhely
Living according to nature Naturizmus
living being élőlény
living condition életkörülmények
living conditions életkörülmények
living death élő halál
living environment életkörülmények
living force eleven erő
living fossil élő kövület
living labour eleven munka
living language modern nyelv
living matter élő anyag
Living on My Own Living On My Own
living or dead élve vagy halva
Living Out Loud Kiss
living pictures élő kép
living quarters lakás
living rock tiszta kő
living room nappali
Living soul Lélek
living space lakóterület
living standard életszínvonal
living wage létminimum
living water folyóvíz
Livings Élet
Livinské Opatovce Apátlévna
Liviu Librescu Liviu Librescu
Livius Andronicus Livius Andronicus
Livonia Livónia
Livonian Lív nyelv
Livonian Brothers of the Sword Kardtestvérek
Livonian Confederation Ó-Livónia
Livonian language Lív nyelv
Livonian Order Kardtestvérek
Livonian War Livóniai háború
Livovská Huta Livóhuta
Livy Titus Livius
lixiviation kilúgozás
lixivium lúgozó folyadék
lizard gyík
Ljubljana Ljubljana
Ljubljanica Ljubljanica
llama láma