English Hungarian
loose feslett
loose answer körülbelüli válasz
loose ball gyenge ütés
loose bowels jól működő belek
loose cargo ömlesztett rakomány
loose cheeks petyhüdt arc
loose collar bő gallér
loose colour fakuló szín
loose controls elengedett kormányok
loose cough szakadozó köhögés
loose coupling laza csatolás
loose cover védőhuzat
loose earth laza föld
loose end meg nem erősített vége vminek
loose end of rope kötél szabadon lógó vége
loose fabric laza szövésű kelme
loose filter ritka szűrő
loose fish léha fráter
loose funds le nem kötött pénzkészlet
loose game tervszerűtlen játék
Loose goods Ömlesztett áru
loose handle laza fogantyú
loose handwriting laza betűkből álló kézírás
loose ice úszójég
loose leaf különálló lap
loose masonry száraz falazás
loose milk kimért tej
loose nailer machine talpszegő gép
loose part pótalkatrész
loose piece leváló rész
loose play tervszerűtlen játék
loose pulley szabadon futó csiga
loose sheet különálló lap
loose soil laza talaj
loose soot szálló korom
loose tooth mozgó fog
loose translation pontatlan fordítás
loose wheel szabadon futó kerék
Loose-box Bak
loose-leaf kivehető lapokból álló
Loose-leaf file Iratállvány
loose-leaf notebook gyűrűs könyv
loose-leaf paper gyűrűskönyv-betét
loosing hazard saját golyó lyukba lökése
loot zsákmány
looter fosztogató
looting fosztogatás
lop vízfodrozódás
lop and crop minden együtt
lop and top minden együtt
Lopašov Felsőlopassó
lope szökellés