English Hungarian
on request kérésre
on sale eladó
on second thought jobban meggondolva
on several occasions több ízben
on shipboard hajón
On show Előadvány
on spec spekulációra
on standby készenlétben
on state occasions nagy események alkalmával
on Sunday vasárnap
on tap csapolva
On that basis Ilyen körülek között
On that day Aznap
on that score ezen okból
on the analogy of sg vminek az analógiájára
on the anvil döntés alatt álló
on the average átlagosan
on the back hátlapon
on the beam megfelelően
On the behalf of Nevében
on the bias átlósan
On the block Árverés útján
on the bow hajó elején
on the brink of sg vminek a szélén
on the broadside hajó oldalánál
on the bum vándorúton
on the chance of sg vmire számítva
on the chance that arra számítva
on the cheap kevés fáradsággal
on the confines of the city város határában
on the contrary ellenkezőleg
on the crook tisztességtelen úton
on the cross tisztességtelenül
on the dot hajszálpontosan
on the double futólépésben
on the drift csavargóúton
on the edge of destruction végromlás szélén
on the edge of winter tél küszöbén
on the eve of sg vmi küszöbén
on the face of it első pillantásra
on the following day másnap
on the fritz törött
on the grounds of sg vmi alapján
on the heel oldalra dőlve
on the high jinks pajkosan
on the hoof élősúlyban
on the hop sürögve-forogva
on the horns of a dilemma keresztúton
on the hours minden órakor
on the inside belülről
on the inside of the pavement járda fal felőli oldalán
on the instant tüstént
on the jar félig nyitva
on the lam hanyatt-homlok menekülve
on the large side túlságosan nagy
on the left hand balra
on the margin mellesleg
On the matter Ezen a téren
on the mend javulóban
on the minute pontban
on the never részletletagadásra
on the occasion of abból az alkalomból
on the occasion of sg vminek az alkalmából
on the off chance abban a valószínűtlen esetben
on the one hand egyfelől
on the open track nyílt pályán
On the other Más helyen
on the other hand viszont
on the port bow hajó baloldali előrészén
on the premise helyszínen
on the present occasion ez alkalommal
on the pretext of sg vminek örve alatt
on the queer tisztességtelen úton
on the quiet suba alatt