English Hungarian
rangy dombos
Rani Mukerji Rani Mukerji
rank gyűlöletes
rank and fashion előkelő társaság
rank and file népség-katonaság
rank bad luck tiszta balszerencse
rank injustice égbekiáltó igazságtalanság
rank obstinacy tisztára makacsság
rank of major őrnagyi rang
rank poison gyors hatású méreg
Ranked list of Swedish counties Svédország megyéi terület szerint
ranking rang
ranking member korelnök
ranking officer rangidős tiszt
rankling elkeserítő
ranks egyszerű emberek
Ranma ½ Ranma ½
ransom kiváltás
rant hanta
Ranunculaceae Boglárkafélék
Ranunculales Boglárkák
Ranunculus acris Boglárkafélék
Rançon Váltság
Raoul Wallenberg Raoul Wallenberg
rap beszélgetés
rapacious kapzsi
rape erőszakos közösülés
Rapeseed Repce
Raphael Rafael arkangyal
Raphinae Dodófélék
rapid gyors
rapid acting gyorsan ható
rapid slope meredek lejtő
rapid test gyorsteszt
rapid transit train gyorsvasút
rapid turnover of goods gyors áruforgalom
Rapid wear Gyors kopás
rapid-fire gyorstüzelő
rapid-fire pistol gyorstüzelő pisztoly
rapid-firer gyorstüzelő ágyú
rapid-firing gyorstüzelő
rapid-flowing sebes folyású
rapidity sebesség
rapidness sebesség
Rapido River Gari
rapids zuhatag
rapist nemi erőszakot elkövető
rapping kopogó
rapport egyetértés
rapprochement normalizálás
rapt elmerült
raptly szabadfogás
rapture elragadtatás
Rapture of the Deep Rapture of the Deep
rapturous lelkes
Raquel del Rosario Raquel del Rosario Macías
Raquel Welch Raquel Welch
rare kivételes
Rare earth element Ritka földfém
Rare earth elements Ritka földfém
rare species ritka fajok
rarefaction ritkítás
rarefactive ritkító
rarefiable ritkítható
rarefier ritkító
rarely ritkán
rarity ritkaság
rascal csirkefogó
rascality alávalóság
rascally hitvány
rash gyors
rasher szalonnaszelet
Rashidun Rásidún
rashly elhamarkodottan
rashness elhamarkodottság
Rashomon A vihar kapujában
Rashōmon A vihar kapujában
Raslavice Raszlavica
Rason Raszon
rasp reszelő
raspberry málna
raspberry shrub málnaszörp
raspberry vinegar málnaecet
raspberry-cane málnabokor új hajtása
rasping nyikorgó
rasping voice érdes hang
raspingly csikorgósan
raspings reszelék
raspy reszelős
Rastafari movement Rasztafariánus mozgalom
raster to vector raszter vektorrá
rat patkány
Rat out Lóbáz
Rat poison Egérirtó
Rat-arsed Telistele
ratan rotángpálma
ratbag méregzsák
ratchet zárópecek
ratchet drill fúrókerep
ratchet wheel kilincskerék
rate ár
Rate as Elintézett
Rate equation Felezési idő
rate of charging terhelés mértéke
rate of exchange beváltási árfolyam
rate of fire tűzgyorsaság
rate of freight fuvarozási díjtétel
rate of interest kamatláb
rate of living életszínvonal
rate of march menetsebesség
rate of profit profitráta
rate of speed sebesség foka
rate of wages bérszint
Rate payer Adóalany
Rate-monotonic scheduling Rate Monotonic Scheduling
rates and taxes községi és állami adók
rather egy kicsit
rather a lot egy kicsit sok
rather weak elégséges osztályzat
ratification megerősítés
rating beigazítás
ratings közlegények
Ratings point Birósági tárgyalás
ratio arány
ratio legis létezés oka
ration adag
ration bread komisz kenyér
ration card élelmiszerjegy
ration card agency élelmiszerjegy hivatal
rational racionális
rational formula szerkezeti képlet
rational number racionális szám
rationale logikai alap
rationalisation racionalizálás
rationalism ésszerűség