English Hungarian
ridge-pole szelemen
ridicule gúny
ridiculous nevetséges
ridiculousness nevetségesség
riding boots lovaglócsizma
Riding the Bullet A Golyó
riding track lovaglóút
Ridley Scott Ridley Scott
Riedlingsdorf Rödöny
Rielasingen-Worblingen Arlen
Riemann hypothesis Riemann-sejtés
Riemann integral Riemann-integrál
Riemann zeta function Riemann-féle zéta-függvény
Riemann-Lebesgue lemma Riemann-Lebesgue lemma
Rienzi Rienzi
Rifampicin Rifampicin
rife gyakori
riff has
riffle vályú
riffle barrel huzagolt fegyvercső
riffle butt puskaagy
riffraff csőcselék
rifle puska
rifle drill puskafogások
rifle range lőtávolság
rifle shooting lövészet
rifle-club lövészegyesület
rifle-green zöldesszürke
rifle-pit lövészárok
rifle-range hordtávolság
rifle-shot lövész
rifle-sling puskaheveder
rifled huzagolt
rifleman lövész
riflemen lövész
rifles lövészgyalogság
rifling huzagolás
Rift Valley Province Nagy Hasadékvölgy
rig ruha
rig timber szerfa
Rig Veda Rigvéda
Riga Riga
Riga Airport Riga
Riga International Airport Riga
Riga Technical University Rigai Műszaki Egyetem
Rigaudon Rigaudon
Rigel Rigel
rigger árbocmester
rigging kötélzet
rigging batten vitorlaléc
right helyes
right abeam éppen oldalt
Right ahead Leplezetlenül
right and left mindenünnen
right angle derékszög
Right around Körbe-körbe
Right ascension Rektaszcenzió
right at the start mindjárt az elején
right at the top legtetején
right away tüstént