English Hungarian
Rotterdam Rotterdam
rotting rothadó
Rottweiler Rottweiler
rotund telt
rotunda kerek terem
rotundity fellengzősség
rouble rubel
Rouen Cathedral Amiens-i katedrális
rouge ajakrúzs
rough haragos
rough crossing viharos átkelés
Rough cutting Megmunkalás
rough draft piszkozat
rough estimate előzetes költségvetés
rough going göröngyös út
Rough machining Megmunkalás
rough plane nagyológyalu
rough road hepehupás út
Rough rolling Ácsol
rough sketch skicc
rough to the feel érdes tapintású
rough tongue durva beszéd
rough translation nyersfordítás
rough walling terméskőfalazat
rough weather zord idő
roughhouse hirig
roughly durván
roulette rulett
Roumania Románia
round változás
Round a corner Bekanyarodik
round about körül
round bracket zárójel
round brackets zárójel
round dance körtánc
round dozen kerek tucat
round game akárhányan játszható játék
round hand gömbölyű betűs írás
Round Island Kerek-sziget
round midday déltájban
round number kerek szám
round oath cifra káromkodás
Round of ammunition Kártus
round of applause tapsvihar
round of the duties teendők
round of veal borjúcomb
round plane körgyalu
Round ray Urolophidae
round robin kérvény sok aláírással
round shoulders csapott vállak
round sum tekintélyes összeg
round table kerek asztal
round the clock éjjel-nappal
round the corner sarkon túl
Round this way Efelé
Round ticket Menet-jövet
round tour körutazás
round trip körutazás
round-bottomed flask gömblombik
round-eyed kerek szemű
round-up összeterelés
roundabout átfogó
roundabout phrase körülírás
roundabout process megkerülő eljárás
roundabout reasoning terjengős érvelés
rounded lekerekített
rounded data kerekített adatok
rounded edge legömbölyített él
rounded off figure lefelé kerekített szám
Roundhay Garden Scene Roundhay-i kerti jelenet
rounding kerekítés
rounding off kerekítés
roundish kerekded
roundly alaposan
rousing elképesztő
Rousse Rusze megye
roustabout napszámos
rout csődület
route út
Route inspection problem Kínai postás probléma
Route of transportation Szállítási útvonal
router útválasztó
routine jártasság
routine duties rutinmunka
routine medical examination rutinvizsgálat
routine work rutinmunka
routing szállítmányirányítás
Rovaniemi Rovaniemi
Rovensko Berencsróna
rover kalóz
Rover Scout Rover korosztály
roving vándorlás
roving glance kutató pillantás
roving life cigányélet
roving shot lövés kapásból
rovingness kószálás
rovings elkalandozás
rovings of fancy képzelet csapongása
Rovinka Csölle