English Hungarian
warning riasztó
warning device jelzőkészülék
warning signal figyelmeztető jelzés
warning triangle elakadásjelző háromszög
warp lápföld
warp ball lánctekercs
warp beam lánchenger
warp drawer befűzőmunkás
Warp drive Térhajtómű
warp end láncfonal
warp eye nyüstszem
warp frame felvetőgép
warp of the mind ferde felfogás
warp protector láncfonalőr
warp roller felvetőhenger
warp sateen láncatlasz
warpage vetemedés
warpaint kiöltözöttség
warpath hadi ösvény
warped meghibbant
Warr Guitars Warr-gitár
warrant felhatalmazás
warrant for payment fizetési meghagyás
warrant letter jótállási bizonylat
warrant of apprehension elfogatási parancs
warrant of arrest elfogatási parancs
warrant of attorney ügyvédi meghatalmazás
warrant of caption körözés
warrant of distress foglalási utasítás
warrant officer tisztes
warrant to appear idézés
warrant to apprehend the body elővezetési parancs
warranty jótállás
warranty card garancialevél
warren lakótelep
Warren Buffett Warren Buffett
Warren Worthington III Angyal
warrior harcos
warrior ant amazonhangya
Warrior tracked armoured vehicle Warrior
Wars of the Roses Rózsák háborúja
Wars of the Three Kingdoms Angol polgári forradalom
Warsaw Varsó
Warsaw Pact Varsói Szerződés
Warsaw Uprising Varsói felkelés
warship hadihajó
wart szemölcs
Warta River Warta
Wartburg Wartburg
Wartburg Castle Wartburg vára
wartime hadi
warts and hell hibákkal együtt
wary gyanakvó
was none other than nem volt más
wash mos