Search term javítás has 5 results
Jump to
HUHungarianENEnglish
javítás(n v) fix
javítás(n v) repair
javítás(n)[act of correcting](n v) correction(n)[act of correcting]
javítás(n v) amelioration(formal)
javítás(n v) doing-up