Search term Uganda has 6 results
EN English HU Hungarian
Uganda Uganda
Uganda (proper) [Republic of Uganda] Uganda (proper) [Republic of Uganda]
Uganda Ugandai Köztársaság
HU Hungarian EN English
Uganda Uganda
Uganda (proper) [Republic of Uganda] Uganda (proper) [Republic of Uganda]
Uganda Ugandai Köztársaság