Search term affair has 6 results
EN English IT Italian
affair (n) [extramarital affair] avventura (n) {f} [extramarital affair]
affair (n) [extramarital affair] relazione (n) {f} [extramarital affair]
affair (n) [matter] affare (n) {m} [matter]
affair (n) [matter] faccenda (n) {f} [matter]
affair (n) [event] avvenimento (n) {m} [event]
EN English IT Italian
affair (n) [event] evento (n) {m} [event]