Search term animale has 14 results
IT Italian EN English
animale (a) [comportamento] {m} gross (a) [comportamento]
animale (n) [comportamento - uomo] {m} barbarian (n) [comportamento - uomo]
animale (a) [comportamento] {m} savage (a) [comportamento]
animale (n) [comportamento - uomo] {m} savage (n) [comportamento - uomo]
animale (a) [comportamento] {m} brute (a) [comportamento]
IT Italian EN English
animale (n) [comportamento - uomo] {m} brute (n) [comportamento - uomo]
animale (n) [comportamento - uomo] {m} boor (n) [comportamento - uomo]
animale (n) [comportamento - uomo] {m} churl (n) [comportamento - uomo]
animale {m} animal
animale (n) [comportamento - uomo] {m} animal (n) [comportamento - uomo]
animale (a) [generale] {m} animal (a) [generale]
animale (n) [generale] {m} animal (n) [generale]
animale (n) [comportamento - uomo] {m} beast (n) [comportamento - uomo]
animale (a) [comportamento] {m} brutish (a) [comportamento]

Italian English translations

IT Synonyms for animale EN Translations
rozzo [bestia] nevhodný
bestia [fiera] f bestie
vegetale [biologico] zelenina
organico [biologico] m personál