Search term bandiera has 6 results
IT Italian EN English
bandiera (n)[stendardo]{f} flag (n)[stendardo]
bandiera {f} banner
bandiera (n)[stendardo]{f} banner (n)[stendardo]
bandiera (n)[nautico]{f} ensign (n)[nautico]
bandiera (n adj)[a flag or ensign]{f} standard (n adj)[a flag or ensign]
IT Italian EN English
bandiera {f} flag

Italian English translations

IT Synonyms for bandieraEN Translations
vessillo [stendardo] m pavillon {m}
drappo [stendardo] rideau {m}
insegna [stendardo] f pavillon {m}
simbolo [insegna] m emblème {m}
segno [insegna] m croix {f}
motivo [insegna] m mélodie {f}
gobbo [bandiera] m bossu {m}