Search term circumstantial has 6 results
EN English IT Italian
circumstantial (a) [general] circostanziato (a) [general]
circumstantial largamente
circumstantial (a) [general] casuale (a) [general]
circumstantial (a) [importance] di secondaria importanza (a) [importance]
circumstantial (a) [general] accidentale (a) [general]