Search term European has 3 results
Jump to
EN English IT Italian
European (a) [general] europeo (a) [general]
European (adj n) [person] europeo (adj n) [person]
European (adj n) [person] europea (adj n) {f} [person]