Search term exploit has 13 results
EN English IT Italian
exploit (v) [mining]
 • exploited
 • exploit
 • exploit
 • exploited
 • exploited
estrarre (v) [mining]
 • estraendo
 • avrai estratto
 • avranno estratto
exploit (v) [mining]
 • exploited
 • exploit
 • exploit
 • exploited
 • exploited
scavare (v) [mining]
 • scavando
 • avrai scavato
 • avranno scavato
exploit (v) [person]
 • exploited
 • exploit
 • exploit
 • exploited
 • exploited
sfruttare (v) [person]
 • sfruttando
 • avrai sfruttato
 • avranno sfruttato
exploit
 • exploited
 • exploit
 • exploit
 • exploited
 • exploited
utilizzare
 • utilizzando
 • avrai utilizzato
 • avranno utilizzato
exploit (v) [person] approfittarsi di (v) [person]
EN English IT Italian
exploit (n v) [achievement] impresa (n v) {f} [achievement]
exploit (n) [action] impresa (n) {f} [action]
exploit (n) [action] prodezza (n) {f} [action]
exploit (n v) [achievement] prestazione (n v) {f} [achievement]
exploit (n) [action] exploit (n) {m} [action]
exploit azione eroica
EN Synonyms for exploit IT Translations
feat [achievement] osiągnięcie {n}
success [achievement] pomyślność {f}
quality [achievement] walor
acquisition [achievement] nabycie
act [achievement] czyn {m}
attainment [achievement] dopięcie {n}
accomplishment [achievement] dokonanie {n}
employ [take advantage of] zatrudniać
abuse [take advantage of] nadużywać
use [take advantage of] użytek
impose [take advantage of] nakładać
stunt [accomplishment] wyczyn {m}
venture [accomplishment] firma {f}
achievement [accomplishment] osiągnięcie {n}
deed [accomplishment] akt {m}
spread [improve] szerzyć
promote [improve] promować
advance [improve] zaliczka
develop [improve] opracowywać
benefit [gain] korzyść {f}
IT Italian EN English
exploit (n) [azione] {m} exploit (n) [azione]
exploit (n) [azione] {m} feat (n) [azione]

Italian English translations

IT Synonyms for exploit EN Translations
successo [impresa memorabile] m achievement