Search term False Bay has 2 results
EN English IT Italian
False Bay False Bay

EN IT Translations for false

false (a) [counterfeit] falso (a) {m} [counterfeit]
false (a) [general] falso (a) {m} [general]
false (a) [pretended] falso (a) {m} [pretended]
false (a) [untrue] falso (a) {m} [untrue]
false (a) [pretended] finto (a) [pretended]
false (a) [counterfeit] falsificato (a) [counterfeit]
false (a) [answer] sbagliato (a) [answer]
false (a) [untrue] non vero (a) [untrue]
false (a) [answer] errato (a) [answer]
false (a) [counterfeit] contraffatto (a) [counterfeit]

EN IT Translations for bay

bay compartimento {m}
bay baia {f}
bay (n v adj) [body of water] baia (n v adj) {f} [body of water]
bay (n) [sea] baia (n) {f} [sea]
bay (n) [sea] insenatura (n) {f} [sea]
bay seno {m}
bay (n v adj) [body of water] golfo (n v adj) {m} [body of water]
bay alloro {m}
bay golfo {m}
IT Italian EN English
False Bay False Bay

IT EN Translations for bay

BAY Bay (proper)