Search term Ferdinand Christian Baur has 2 results

ENIT Translations for ferdinand

ENIT Translations for christian

Christian cristiano {m}
Christian (a)[religion] cristiano (a){m}[religion]
Christian (n)[religion - man] cristiano (n){m}[religion - man]
Christian (n)[religion - woman] cristiana (n){f}[religion - woman]
Christian Cristiano
Christian cristiana {f}

ITEN Translations for christian

ITEN Translations for baur