Search term Fontana Liri has 2 results
EN English IT Italian
Fontana Liri Fontana Liri

EN IT Translations for fontana

EN IT Translations for liri

IT Italian EN English
Fontana Liri Fontana Liri

IT EN Translations for fontana

fontana fountain
fontana (n v) [artificial water feature] fountain (n v) [artificial water feature]

IT EN Translations for liri