Search term fortitude has 4 results
Jump to
EN English IT Italian
fortitude (n) [general] fermezza (n) {f} [general]
fortitude coraggio {m}
fortitude (n) [general] forza d'animo (n) {f} [general]
fortitude (n) [general] forza morale (n) {f} [general]
EN Synonyms for fortitude IT Translations
temperance [patience] (formal nykterhet (u)
restraint [patience] behärskning
forbearance [patience] överseende {n}
steadfastness [tenacity] stadighet (u)
determination [tenacity] föresats
resolution [tenacity] resolution
firmness [tenacity] fasthet (u)
perseverance [tenacity] ihärdighet (u)
stability [tenacity] stabilitet (u)
courage [state] kurage {n}
guts [state] mage (u)
spirit [state] alkohol (u)
endurance [state] uthållighet (u)
mettle [state] skrot och korn
intrepidity [state] (formal oförskräckthet (u)
nerve [state] nerv (u)
pluck [courage] mod {n}
daring [courage] dristighet (u)
grit [courage] gry {n}
spunk [perseverance] (informal kurage {n}