Search term Fox Life has 2 results
EN English IT Italian
Fox Life Fox Life

EN IT Translations for fox

fox volpe {f}
fox (n v) [''Vulpes''] volpe (n v) {f} [''Vulpes'']
fox (n) [zoology] volpe (n) {f} [zoology]
fox volpino

EN IT Translations for life

IT Italian EN English
Fox Life Fox Life

IT EN Translations for fox

IT EN Translations for life