Search term Fox Life has 2 results
EN English IT Italian
Fox Life Fox Life

ENIT Translations for fox

fox volpe {f}
fox (n v)[''Vulpes''] volpe (n v){f}[''Vulpes'']
fox (n)[zoology] volpe (n){f}[zoology]
fox volpino

ENIT Translations for life

IT Italian EN English
Fox Life Fox Life

ITEN Translations for fox

ITEN Translations for life