Search term handicapped has 6 results
EN English IT Italian
handicapped (a) [disabled] handicappato (a) [disabled]
handicapped (a) [disabled] disabile (a) [disabled]
handicapped (a) [disabled] minorato fisico (a) [disabled]
handicapped minorato
handicapped svantaggiato
EN English IT Italian
handicapped andicappato
EN Synonyms for handicapped IT Translations
ill [diseased] sjuk
sickly [diseased] vek
delicate [diseased] finkänslig
feeble [diseased] matt
afflicted [diseased] drövad
unhealthy [diseased] ohälsosam
impaired [impeded] försvagad
crippled [physically disabled] ofärdig
blind [physically disabled] gardin (u)
deaf [physically disabled] döva
paraplegic [physically disabled] paraplegisk
quadriplegic [physically disabled] kvinna med dubbelsidig förlamning (u)
sick [bedridden] sjuk
disabled [bedridden] vanför
infirm [bedridden] skröplig
convalescent [bedridden] på bättringsvägen
invalid [bedridden] orättfärdig