Search term intelligente has 14 results
IT Italian EN English
intelligente (a) [intelligenza] clever (a) [intelligenza]
intelligente (a) [risposta] clever (a) [risposta]
intelligente (a) [intelligenza] smart (a) [intelligenza]
intelligente (a) [risposta] smart (a) [risposta]
intelligente (a) [intelligenza] bright (a) [intelligenza]
IT Italian EN English
intelligente (a) [intelligenza] keen (a) [intelligenza]
intelligente (a) [intelligenza] sharp-witted (a) [intelligenza]
intelligente (a) [intelligenza] brainy (a) [intelligenza]
intelligente (a) [intelligenza] quick-witted (a) [intelligenza]
intelligente (a) [risposta] shrewd (a) [risposta]
intelligente (a) [generale] clear-headed (a) [generale]
intelligente (a) [risposta] sophisticated (a) [risposta]
intelligente intelligent
intelligente (a) [generale] intelligent (a) [generale]

Italian English translations