Search term nap has 5 results
Jump to
EN English IT Italian
nap (v) [drowse]
  • napped
  • nap
  • nap
  • napped
  • napped
sonnecchiare (v) [drowse]
  • sonnecchiando
  • avrai sonnecchiato
  • avranno sonnecchiato
nap (v) [drowse] essere assopito (v) [drowse]
nap (v) [drowse] fare un pisolino (v) [drowse]
nap (n) [rest] pisolino (n) {m} [rest]
nap (n) [rest] sonnellino (n) {m} [rest]
EN Synonyms for nap IT Translations
sleep [fall asleep] spać {Ü|pl|}
snooze [fall asleep] (informal drzemka {f}
slumber [state] (literature drzemka {f}
doze [state] drzemka {f}
rest [state] wypoczynkowy
siesta [state] poobiednia drzemka (n v)
drowse [activity] drzemać
turn in [activity] iść spać
drop off [drowse] zasnąć
down [soft down] pionowo
foam [soft down] piana {f}
pile [thing] stos {m}
hair [thing] włosy
wool [thing] wełna
fur [thing] sierść {f}
fibre [textured surface] włókno {n}
feel [textured surface] czuć
fall asleep [drowse off] odchodzić
grain [fibre] zboże
fabric [fibre] tkanina {f}