Search term O Canada has 2 results
ENEnglishITItalian
O Canada O Canada

ENITTranslations for canada

Canada Canada{m}
Canada(proper)[Country in North America] Canada(proper){m}[Country in North America]
Canada(n)[geography] Canada(n){m}[geography]
ITItalianENEnglish
O Canada O Canada

ITENTranslations for o

o either
o or
o(o)[congiunzione] or(o)[congiunzione]

ITENTranslations for canada

Canada{m} Canada
Canada(proper)[Country in North America]{m} Canada(proper)[Country in North America]
Canada(n)[geografia]{m} Canada(n)[geografia]