Search term Pair of underpants has one result
Jump to
EN English IT Italian
Pair of underpants Boxer (cane)

EN IT Translations for pair

pair (n) [people] duo (n) {m} [people]
pair (n) [people] coppia (n) {f} [people]
pair (n) [quantity] coppia (n) {f} [quantity]
pair (n) [general] paio (n) {m} [general]
pair (n) [people] paio (n) {m} [people]
pair paro {m}
pair ambo

EN IT Translations for of

of (o) [time] meno (o) {m} [time]
of (o) [general] per (o) [general]
of (o) [time] a (o) [time]
of sopra {m}
of di
of (o) [books] di (o) [books]
of (o) [general] di (o) [general]
of (o) [material] di (o) [material]
of (o) [origin] di (o) [origin]
of (o) [possession] di (o) [possession]

EN IT Translations for underpants

underpants (n) [clothing - woman] mutandine (n) {f} [clothing - woman]
underpants (n) [clothing - man] mutande (n) {f} [clothing - man]
underpants (n) [clothing - woman] mutande (n) {f} [clothing - woman]
underpants (n) [underwear] mutande (n) {f} [underwear]
underpants (n) [clothing - woman] culottes (n) {f} [clothing - woman]