Search term checken has 11 results
NLDutchENEnglish
checken[vergelijking] check out[vergelijking]
checken[informatie] find out[informatie]
checken[feit]
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
check[feit]
 • checked
 • check
 • check
 • checked
 • checked
checken[informatie]
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
check[informatie]
 • checked
 • check
 • check
 • checked
 • checked
checken[vergelijking]
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
check[vergelijking]
 • checked
 • check
 • check
 • checked
 • checked
NLDutchENEnglish
checken
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
supervise
 • supervised
 • supervise
 • supervise
 • supervised
 • supervised
checken[feit]
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
verify[feit]
 • verified
 • verify
 • verify
 • verified
 • verified
checken[vergelijking]
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
verify[vergelijking]
 • verified
 • verify
 • verify
 • verified
 • verified
checken(n v)[check or investigate particularly]
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
vet(n v)[check or investigate particularly](informal)
 • vetted
 • vet
 • vet
 • vetted
 • vetted
checken
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
verify
 • verified
 • verify
 • verify
 • verified
 • verified
checken
 • gecheckt
 • checkt
 • checken
 • checkte
 • checkten
audit
 • audited
 • audit
 • audit
 • audited
 • audited

Dutch English translations

NLSynonyms for checkenENTranslations
nagaan[controleren]verificar
nakijken[controleren]examinar
verifiëren[controleren]comprobar
inspecteren[controleren]comprobar
bestuderen[analyseren]explorar
doorlichten[analyseren]radiografiar
analyseren[doorlichten]inspeccionar
controleren[collationeren]ncomprobar
vergelijken[collationeren]comparar