Search term Java Sea has one result
Jump to
EN English NL Dutch
Java Sea Javazee

EN NL Translations for java

EN NL Translations for sea

sea zee {m}
sea (n) [body of water] zee (n) {m} [body of water]
sea (n) [general] zee (n) {m} [general]