Search term lid van de Tweede Kamer has 4 results
Jump to
NL Dutch EN English
lid van de Tweede Kamer [politiek - algemeen - man] {n} Representative [politiek - algemeen - man]
lid van de Tweede Kamer [politiek - algemeen - vrouw] {n} Representative [politiek - algemeen - vrouw]
lid van de Tweede Kamer [politiek - algemeen - man] {n} deputy [politiek - algemeen - man]
lid van de Tweede Kamer [politiek - algemeen - vrouw] {n} Deputy [politiek - algemeen - vrouw]

NL EN Translations for lid

lid [anatomie] {n} limb [anatomie]
lid {n} member
lid [anatomie] {n} member [anatomie]
lid [persoon - man] {n} member [persoon - man]
lid [persoon - vrouw] {n} member [persoon - vrouw]
lid {n} penis
lid {n} limb
lid {n} joint (slang)

NL EN Translations for van

van [algemeen] to [algemeen]
van [boeken] by [boeken]
van of
van [algemeen] of [algemeen]
van [bezit] of [bezit]
van [boeken] of [boeken]
van [materiaal] of [materiaal]
van [oorsprong] of [oorsprong]
van [oorsprong] originating from [oorsprong]
van [oorsprong] from [oorsprong]

NL EN Translations for de

de the
de [bepaald lidwoord] the [bepaald lidwoord]
de (v) [make feel strange] weird out (v) [make feel strange] (v)

NL EN Translations for tweede

tweede [dingen] {n} latter [dingen] (formal)
tweede [voorwerpen - onzijdig] {n} latter [voorwerpen - onzijdig] (formal)
tweede [dingen] {n} last one [dingen]
tweede [voorwerpen - onzijdig] {n} last one [voorwerpen - onzijdig]
tweede {n} second
tweede [rangtelwoord] {n} second [rangtelwoord]
tweede [rangtelwoord] {n} second [rangtelwoord]
tweede [rangtelwoord] {n} second [rangtelwoord]
tweede (adj n) [second in a series] {n} sophomore (adj n) [second in a series]
tweede [competitie - man] {n} runner-up [competitie - man]

NL EN Translations for kamer

Kamer (m] der Volksvertegenwoordigers [b) House of Representatives
Kamer [politiek - Groot-Brittannië] (m] der Volksvertegenwoordigers [b) House [politiek - Groot-Brittannië]
Kamer [politiek - Groot-Brittannië] (m] der Volksvertegenwoordigers [b) Chamber [politiek - Groot-Brittannië]